<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=141083673258848&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

JOB OMSCHRIJVING

 

Magnax, opgericht in 2015, is een technologie bedrijf gebaseerd in Kortrijk, maar internationaal actief. Magnax ontwikkelt en produceert een nieuwe generatie elektrische motoren voor elektrische wagens en vliegtuigen.

Om onze groei verder te ondersteunen zijn we op zoek naar een gedreven prototypebouwer voor de assemblage van motoren en componenten. Deze functie maakt deel uit van het operationele team van experten die gepassioneerd samenwerken aan een portfolio van motoren. Hoewel ervaring in assemblage een plus is, zijn we vooral op zoek naar een bekwame en gemotiveerde collega met oog voor detail en afwerking. De juiste instelling en “can do“ mentaliteit zijn hierbij essentieel.

 

Uw verantwoordelijkheden?

 

- Ons engineering team ondersteunen bij het ontwikkelen, bouwen en testen van prototype motoren en concepten.

- Nauwkeurig monteren van alle componenten (stator, rotor, as, lagers, enz.).

- Motoren assembleren volgens interne normen, duidelijke procedures en de kwaliteitseisen.

- Experimenten / optimalisaties uitvoeren en op tijd afwerken volgens een hoge standaard.

 

Wie zoeken we?

- Diploma in een technische richting, bij voorkeur (elektro)mechanica.

- Enkele jaren relevante werkervaring in een assemblage/productie omgeving is een plus.

- Je bent vertrouwd met verschillende technieken en werken met gereedschap.

- Je hebt oog voor detail en kwaliteit in al jouw taken. Half werk is niet aan jou besteed.

- je bent proactief, communicatief en breed inzetbaar.

- Je kan vlot overweg met de computer en werkinstructies. 

- Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.

 •  
 •  
 •  
 • Wat bieden we aan?

 

Een voltijdse positie met doorgroeimogelijkheden in een inspirerende high tech omgeving. Bij ons krijg je een blik op wat de toekomst brengt op vlak van elektrische voertuigen. Je kunt rekenen op een attractief verloningspakket met extralegale voordelen. Wij kennen een losse werksfeer waar naast professionalisme ook fun centraal staat. Daarnaast worden er ook tal van activiteiten samen met de collega's georganiseerd.  

 


  • DISCLAIMER - WAARSCHUWING
  •  
  • Deze vacature is gericht aan mogelijke kandidaten voor de beschreven functie, en is geen uitnodiging aan werving en selectiekantoren of andere gelijkaardige dienstverleners. Als je een werving en selectie bureau, interimkantoor of andere tussenpersoon of dienstverlener bent, en toch een kandidaat of profiel voorstelt, dan ga je akkoord met de voorwaarden van Magnax hieronder vermeld, en aanvaard je expliciet en zonder enig voorbehoud dat jouw voorwaarden niet van toepassing zijn. Als je hiermee niet akkoord bent, word je verzocht geen profielen/kandidaten door te sturen. Door het doorsturen van een profiel/kandidaat word je geacht onze voorwaarden te hebben aanvaard. 

   Magnax Voorwaarden werving en selectie 
  • Indien binnen een periode van 12 maanden nadat een kandidaat is voorgesteld, deze kandidaat door Magnax wordt aangeworven, doch enkel in zoverre deze kandidaat niet eerder rechtstreeks Magnax heeft gecontacteerd of vice versa of via een andere derde is voorgesteld, zal Magnax als volgt een forfaitair bedrag voor slot van alle rekening betalen:Bij de indiensttreding van of begin van de dienstverlening door de voorgestelde kandidaat, mag 2.500 euro worden gefactureerd. Nadat de voorgestelde kandidaat zes maanden in dienst is bij Magnax of anderszins prestaties levert aan Magnax, mag een tweede schijf van 2.500 euro worden gefactureerd. De facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. De voormelde bedragen zijn exclusief BTW. 

  • DISCLAIMER
  • This vacancy is addressed to potential candidates for the described position, and is by no means an invitation to recruitment agencies or other similar service providers. If you are a search- and selection agency, interim office or other third party service provider, and nevertheless decide to introduce a candidate or profile to us, you agree with the Magnax terms and conditions set forth hereinafter, and you explicitly agree without any reservation whatsoever that your terms and conditions will not govern our relationship. If you disagree, please do not send us any profiles or candidates. Introducing a candidate will be deemed acceptance of our terms and conditions.

  • Magnax terms and conditions for search and selection
  • If within a period of twelve months after a candidate has been introduced, this candidate is being hired by Magnax, but only insofar this candidate has not before applied with or been solicited  by Magnax, or been introduced by another third party, Magnax will pay the following fixed fee for full and final settlement: At the start of the employment or the providing of services by the introduced candidate, 2.500 euro may be invoiced. After six months of employment or services by the introduced candidate, a second instalment of 2.500 euro may be invoiced. The invoices are payable 30 days after the invoice date. Amounts are excluding VAT.

Contact Us Today

Are you developing a new product or interested in a collaboration?

Simply fill out the form below -we’ll get in touch shortly.

Remark: Magnax currently only sells to companies (B2B) and not to sole proprietors or private individuals.
Please use your business (company) email address. Gmail, yahoo and hotmail addresses can be filtered out.

Why Magnax?

peter and jasperkl.jpg

Magnax is a Belgian startup team combining unique practical engineering and commercial start-up experience with world-class electric machine research. In this innovative and high-tech environment you will develop knowledge and competencies and work with the newest technologies.

 

  

We are building next-generation electric motor and direct-drive generators based on axial flux technology. We have developed a unique, proprietary variant of axial flux direct drive machines, which can provide a step change in efficiency, size, reliability, manufacturing resource requirement, and cost-effectiveness. The new technology is used for direct-drive generators (ie. wind turbines) and ultra-efficient electric motors (automotive, heavy equipment, aircraft,..)

 

The Front Runner in Electric Machines

Why you'll love Magnax

mission icon.png
Mission

Magnax enables industrial innovation with direct-drive motor and generator technology that outperforms in efficiency, weight, reliability, and cost- effectiveness.

people icon.png
People

As you work with team members, your role will evolve over time. In our environment, you'll learn fast.

 

challenge logo.png
Challenge

As part of this challenge, you will enjoy an instructive position in an international context, and develop with the next assignments.

Magnax Axial Flux Direct Drive Generators and Motors