<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=141083673258848&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Jobomschrijving

 

Magnax, opgericht in 2015, na verschillende jaren van technologie-onderzoek, is een technologische scale-up, gevestigd in België maar internationaal actief.

Vorig jaar groeiden wij van 7 naar 22 experten en we voorzien te blijven groeien op hetzelfde tempo. Wij ademen hightech. We ontwerpen, ontwikkelen en produceren een nieuwe generatie eletromotor - technologie voor elektrische voertuigen. Onze axial flux motortechnologie vermindert het totale voertuiggewicht aanzienlijk en vergroot de actieradius van het voertuig. We werken samen met de meest innovatieve ontwikkelaars van elektrische voertuigen op het gebied van elektrische wagens en drones voor passagiers. Als kwaliteitsingenieur ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren, implementeren en verbeteren van alle kwaliteitsprocessen en -procedures in een auto-industrie omgeving.

 

Jouw takenpakket:

 

• Mede-ontwikkelen en uitvoeren van alle kwaliteitscontrolesystemen, van inkomend tot uitgaand, voor de productie van axial fluxmotoren. Zorg voor inkomende kwaliteit (IQC, CMM).

• Ondersteun het proces van corrigerende maatregelen. Dit omvat de voorbereiding en bezorgen van door de klant vereiste documentatie en het opzetten van 8D-probleemoplossende methodes.

• Deelnemen en instaan voor het onderhouden van processtromen (PF) en risicoanalyses (FMEA) voor toegewezen projecten.

• Vergemakkelijken en verzekeren van het onderhouden van procesbeheersingsplannen voor toegewezen projecten. Alsook zorgen voor de naleving van de vereisten van het Process Control Plan.

• Ervoor zorgen dat de corrigerende maatregelen (8D) voor de kwaliteit van de klant, intern en leverancier voldoen aan de vereisten voor timing, kwaliteit en formaat.

• Zorgen voor de naleving van alle toepasselijke klantspecifieke kwaliteitssystemen en -vereisten.

• Ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van voorbeeldonderdelen om te voldoen aan de dimensionale en functionele vereisten.

• Het PPAP-proces begrijpen en uitvoeren.

• Ondersteunen van interne audits alsook audits van derden, en zorgen voor tijdige afsluiting van alle vereiste corrigerende maatregelen.

 

Naar wie zijn we op zoek?

Een professionele bachelor of master in Kwaliteit, Technische Wetenschappen of aanverwant gebied.

Minimaal 3-4 jaar gerelateerd werkervaring.

Ervaring in APQP inclusief, sterke kennis van CP, FMEA, PPAP, etc.

• Ervaring in het rechtstreeks werken met klanten en leveranciers met name automotive gerelateerd.

• Ervaring met kwaliteitsmanagementsystemen (ISO & IATF).

• Kennis van kwaliteit statistische systemen (MSA & SPC). Six Sigma certificering of gelijkwaardige ervaring is zeer wenselijk.

• Uitstekende probleemoplossende vaardigheden inclusief ervaring met het voorbereiden van probleemoplossende documenten, zoals 8D.

• Goede mechanische / technische vaardigheden en het kunnen lezen van technische tekeningen, alsook GD&T-vaardigheid is wenselijk.

• Kennis van en ervaring met Lean Manufacturing-methoden is zeer wenselijk..

• Sterke interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden, waaronder het vermogen om in een zelfgestuurde omgeving te werken.

 

Wat kunnen we aanbieden?

Dit is jouw kans om deel uit te maken van een team met ervaren experts en jonge, ambitieuze professionals die geloven in de kracht van continu leren en zelfontplooiing. Magnax is een snelgroeiend bedrijf, dit betekent dat je veel impact zult hebben op de toekomst van het bedrijf en je eigen carrière.

 

Bij Magnax, kunt u het volgende verwachten:

Een fulltime functie in een inspirerende hightech omgeving.

Een voorproefje van wat de toekomst brengt van elektrische auto's tot drones voor passagiers.

 Een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen.

 
 •  
 • Stuur jouw cv + motivatiebrief naar J O B S ( A T) M A G N A X . C O M
 •  
 • DISCLAIMER - WAARSCHUWING
 •  
 • Deze vacature is gericht aan mogelijke kandidaten voor de beschreven functie, en is geen uitnodiging aan werving en selectiekantoren of andere gelijkaardige dienstverleners. Als je een werving en selectie bureau, interimkantoor of andere tussenpersoon of dienstverlener bent, en toch een kandidaat of profiel voorstelt, dan ga je akkoord met de voorwaarden van Magnax hieronder vermeld, en aanvaard je expliciet en zonder enig voorbehoud dat jouw voorwaarden niet van toepassing zijn. Als je hiermee niet akkoord bent, word je verzocht geen profielen/kandidaten door te sturen. Door het doorsturen van een profiel/kandidaat word je geacht onze voorwaarden te hebben aanvaard. 

  Magnax Voorwaarden werving en selectie 
 • Indien binnen een periode van 12 maanden nadat een kandidaat is voorgesteld, deze kandidaat door Magnax wordt aangeworven, doch enkel in zoverre deze kandidaat niet eerder rechtstreeks Magnax heeft gecontacteerd of vice versa of via een andere derde is voorgesteld, zal Magnax als volgt een forfaitair bedrag voor slot van alle rekening betalen:Bij de indiensttreding van of begin van de dienstverlening door de voorgestelde kandidaat, mag 2.500 euro worden gefactureerd. Nadat de voorgestelde kandidaat zes maanden in dienst is bij Magnax of anderszins prestaties levert aan Magnax, mag een tweede schijf van 2.500 euro worden gefactureerd. De facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. De voormelde bedragen zijn exclusief BTW. 

 • DISCLAIMER
 • This vacancy is addressed to potential candidates for the described position, and is by no means an invitation to recruitment agencies or other similar service providers. If you are a search- and selection agency, interim office or other third party service provider, and nevertheless decide to introduce a candidate or profile to us, you agree with the Magnax terms and conditions set forth hereinafter, and you explicitly agree without any reservation whatsoever that your terms and conditions will not govern our relationship. If you disagree, please do not send us any profiles or candidates. Introducing a candidate will be deemed acceptance of our terms and conditions.

 • Magnax terms and conditions for search and selection
 • If within a period of twelve months after a candidate has been introduced, this candidate is being hired by Magnax, but only insofar this candidate has not before applied with or been solicited  by Magnax, or been introduced by another third party, Magnax will pay the following fixed fee for full and final settlement: At the start of the employment or the providing of services by the introduced candidate, 2.500 euro may be invoiced. After six months of employment or services by the introduced candidate, a second instalment of 2.500 euro may be invoiced. The invoices are payable 30 days after the invoice date. Amounts are excluding VAT.

Why Magnax?

peter and jasperkl.jpg

Magnax is a Belgian startup team combining unique practical engineering and commercial start-up experience with world-class electric machine research. In this innovative and high-tech environment you will develop knowledge and competencies and work with the newest technologies.

 

  

We are building next-generation electric motors based on axial flux technology. We have developed a unique, proprietary variant of yokeless axial flux machines, which provide a step change in efficiency, size, reliability, manufacturing resource requirement, and cost-effectiveness. The new technology is used for ultra-light electric motors.

 

The Front Runner in Electric Machines

Why you'll love Magnax

mission icon.png
Mission

Magnax enables industrial innovation with direct-drive motor and generator technology that outperforms in efficiency, weight, reliability, and cost- effectiveness.

people icon.png
People

As you work with team members, your role will evolve over time. In our environment, you'll learn fast.

 

challenge logo.png
Challenge

As part of this challenge, you will enjoy an instructive position in an international context, and develop with the next assignments.

Magnax Axial Flux Direct Drive Generators and Motors