<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=141083673258848&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

JOB DESCRIPTION

 

Magnax is momenteel op zoek naar een Finance & Administration Manager (M/V). We zijn een jong, dynamisch, sterk groeiend bedrijf in de regio Kortrijk met internationale ambities

Start datum: 1 April, 2019.

 

Uw verantwoordelijkheden?

 

 • Als Finance & Administration Manager zullen volgende verantwoordelijkheden o.a. tot je takenpakket behoren:

  • - Opvolgen, ondersteuning en supervisie van het financieel gebeuren.

- Adviserende en ondersteunende rol naar de CFO en management toe.

- Trekkende rol op het vlak van digitalisering en optimalisatie van de structuur en interne processen binnen de organisatie.

- Opstellen en opvolgen van de rapportering:

- Business & operationele cijfers

- KPI's

- Budgettering

- P&L, balans

- Onderhoud relaties en communicatie met externe (financiële en overheids) stakeholders.

- Verzorgen van de loonadministratie.

- Opvolgen en optimaliseren van human resources, wagenpark, verzekeringen, etc..

- Aansturen van een collega die instaat voor “day-to-day” administratieve en boekhoudkundige taken.


 • Als Finance & Administration Manager zal je een brede verantwoordelijkheid hebben. Je zult rechtstreeks rapporteren aan de CFO en betrokken worden bij de verdere professionalisering en groei van het bedrijf.

 •  

Wie zoeken we?

- Je beschikt over een Masterdiploma in eeeconomische richting en/of financiële richting.
- Je ben ijzersterk op het vlak van IT en digitalisering.
- Je bent energiek en overtuigend, met zin voor initiatief en het hands-on oplossen van problemen.
- Door je klantgerichtheid en kritische ingesteldheid zoek je voortdurend naar manieren om de business en de procedures te optimaliseren. 
- Je hebt een analytische geest en bent voldoende flexibel en dynamisch om in een groeiende organisatie steeds het overzicht te bewaren.
- Je bent communicatief, flexibel, discreet en hebt zin voor initiatief.
- Je bent meertalig (ENG- NL-FR), zowel geschreven als gesproken. Een kennis van andere talen is een pluspunt.
 •  

Wat hebben we te bieden?

Een ruim en gevarieerd takenpakket waarbij je veel verantwoordelijkheid krijgt en betrokken bent bij managementbeslissingen. Je komt terecht in een jonge, dynamische omgeving in volle expansie met mooie groeiplannen. In deze functie fungeer je als rechterhand en vertrouwenspersoon van de CFO. Dit is een unieke kans om in te stappen in een mooi groeiverhaal vol gezonde ambities. Op termijn kan je doorgroeien naar F&A Director, VP Finance of CFO.

 

 

Send your CV + motivation to  J O B S ( A T) M A G N A X . C O M

 

 • DISCLAIMER - WAARSCHUWING
 • Deze vacature is gericht aan mogelijke kandidaten voor de beschreven functie, en is geen uitnodiging aan werving en selectiekantoren of andere gelijkaardige dienstverleners. Als je een werving en selectie bureau, interimkantoor of andere tussenpersoon of dienstverlener bent, en toch een kandidaat of profiel voorstelt, dan ga je akkoord met de voorwaarden van Magnax hieronder vermeld, en aanvaard je expliciet en zonder enig voorbehoud dat jouw voorwaarden niet van toepassing zijn. Als je hiermee niet akkoord bent, word je verzocht geen profielen/kandidaten door te sturen. Door het doorsturen van een profiel/kandidaat word je geacht onze voorwaarden te hebben aanvaard. 

  Magnax Voorwaarden werving en selectie 
 • Indien binnen een periode van 12 maanden nadat een kandidaat is voorgesteld, deze kandidaat door Magnax wordt aangeworven, doch enkel in zoverre deze kandidaat niet eerder rechtstreeks Magnax heeft gecontacteerd of vice versa of via een andere derde is voorgesteld, zal Magnax als volgt een forfaitair bedrag voor slot van alle rekening betalen:Bij de indiensttreding van of begin van de dienstverlening door de voorgestelde kandidaat, mag 2.500 euro worden gefactureerd. Nadat de voorgestelde kandidaat zes maanden in dienst is bij Magnax of anderszins prestaties levert aan Magnax, mag een tweede schijf van 2.500 euro worden gefactureerd. De facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. De voormelde bedragen zijn exclusief BTW. 

 • DISCLAIMER
 • This vacancy is addressed to potential candidates for the described position, and is by no means an invitation to recruitment agencies or other similar service providers. If you are a search- and selection agency, interim office or other third party service provider, and nevertheless decide to introduce a candidate or profile to us, you agree with the Magnax terms and conditions set forth hereinafter, and you explicitly agree without any reservation whatsoever that your terms and conditions will not govern our relationship. If you disagree, please do not send us any profiles or candidates. Introducing a candidate will be deemed acceptance of our terms and conditions.

 • Magnax terms and conditions for search and selection
 • If within a period of twelve months after a candidate has been introduced, this candidate is being hired by Magnax, but only insofar this candidate has not before applied with or been solicited  by Magnax, or been introduced by another third party, Magnax will pay the following fixed fee for full and final settlement: At the start of the employment or the providing of services by the introduced candidate, 2.500 euro may be invoiced. After six months of employment or services by the introduced candidate, a second instalment of 2.500 euro may be invoiced. The invoices are payable 30 days after the invoice date. Amounts are excluding VAT.

Why Magnax?

peter and jasperkl.jpg

Magnax is a Belgian startup team combining unique practical engineering and commercial start-up experience with world-class electric machine research. In this innovative and high-tech environment you will develop knowledge and competencies and work with the newest technologies.

 

  

We are building next-generation electric motors based on axial flux technology. We have developed a unique, proprietary variant of yokeless axial flux machines, which provide a step change in efficiency, size, reliability, manufacturing resource requirement, and cost-effectiveness. The new technology is used for ultra-light electric motors.

 

The Front Runner in Electric Machines

Why you'll love Magnax

mission icon.png
Mission

Magnax enables industrial innovation with direct-drive motor and generator technology that outperforms in efficiency, weight, reliability, and cost- effectiveness.

people icon.png
People

As you work with team members, your role will evolve over time. In our environment, you'll learn fast.

 

challenge logo.png
Challenge

As part of this challenge, you will enjoy an instructive position in an international context, and develop with the next assignments.

Magnax Axial Flux Direct Drive Generators and Motors